Навигация
Вашата количка

Речник на съкращения / термини във видеонаблюдението

Съкращение / термин Значение
AGC Automatic Gain Control. Функцията регулира автоматично цялостната сила на осветеност в изображението.
AHD Analog High Definition. Технология, която позволява преноса на видеосигнал с висока резолюция (2Mpx и повече) на разстояние до 500 метра. За разлика от другите стандарти за пренос на видеосигнал с висока резолюция на големи разстояние, AHD е отворен стандарт, което дава възможност на различни производители на видеонаблюдение да го развиват.
ANPR
Automatic Number Plate Recognition. Функция, която позволява автоматично разпознаване и разчитане на регистрационен номер.
AOV
Angle of View. Описва зоната на покритие на камерата в градуси.
Aspect Ratio
Съотношението на ширината към височината на изображението. При камерите за видеонаблюдение 16:9 е най-често използваното съотношение на страните, тъй като се използва от сензори HD 720p и Full HD 1080p, както и от повечето монитори, които се използват днес. Съотношенията 4:3 и 3:2 също все се използват в някои камери, но все по-рядко.
AWB
Automatic White Balance. Автоматичният баланс на бялото е от голямо значение за правилното изобразяване на цялостната картина. Неправилният баланс би довел до синкави, зеленикави, оранжавеещи изображения. Добрият баланс отчита (правилно) цветната температура на източниците на светлина, за да изобрази точно цветовете на обектите.
BLC Back Light Compensation. Компенсацията на задното осветление е много полезна, когато зад наблюдаваните обекти има ярка светлина. Експозицията се компенсира така, че обектите на преден план да са ясно видими (а не като сенки, когато зад тях има ярко осветление). Не замества WDR
CBR
Constant Bit Rate. Определя постоянната скорост за предаване на данни от камерата. Ако стойността е зададена прекалено ниско, може да причини влошено качество на картината при по-наситени сцени (с висок контраст, повече цветове, движение и т.н.)
CCD
Charge Coupled Device. Най-популярният тип сензори за изображения от близкото минало, отстъпил лидерството си на CMOS, заради тяхната по-ниска цена и консумация на енергия.
CCTV
Closed Circuit TeleVision. Съкращанието описва затворена система за предаване на сигнал от видеокамери до ограничен брой монитори, поставени на дадено място (обикновено в кабинката на охранителния пост) - принципът на телевизията, но на локално ниво. Често се среща обозначението CCTV за системи за видеонаблюдение.
CMOS
Complimentary Metal Oxide Semiconductor. Най-често използвания тип сензор за изображения в наши дни. Превъзходството им се дължи на ниската производствена цена, ниската консумация на енергия (много важен фактор за устройствата използващи батерии) и WDR.
CVBS
Composite Video Baseband Signal. Един от стандартите за предаване на аналогов сигнал по коаксиален кабел. Максималната поддържана резолюция е 960H (960 x 576 (PAL)).
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. Протокол за динамично разпределяне на IP адреси (в определен диапазон) на устройствата в дадена мрежа.
DNR Digital Noise Reduction. Софтуерно намаляване на шума в изображението, което се появява при ниска осветеност. Има два типа.
2D - при него се извършва сравняване на пикселите във всеки кадър, избират се непоследователни такива (които представляват шум) и се поправят. Този метод работи ефикасно при резолюции до 2 Mpx. (възможно е да го срещнете и като 2DNR)
3D - Много по-ефективно премахване на шума в изображението, като се използва анализ на няколко кадъра за откриване на дефектни пиксели. Този метод за премахване на шума, позволява много по-ефективно да се премахне зърнестия шум при заснемане на движещи се обекти. Работи ефективно и при камери с висока резолюция (над 4 Mpx). (възможно е да го срещнете и като 3DNR)
DORI Detection, Observation, Recognition, Identification. Възможността, според техническите спецификации на дадена камера, за откриване, наблюдение, разпознаване и идентифициране на даден обект. Пряко свързана с разделителната способност и използвания обектив.
DVR Digital Video Recorder. Цифров видеорекордер, който получава сигнал от аналогови камери и го съхранява в цифров вид върху твърд диск. Налични са и хибридни DVR, които могат да записват както аналогови, така и IP камери.
DWDR Digital Wide Dynamic Range. Дигиталният широк динамичен обхват представлява софтуерно изсветляване на тъмните обекти в кадъра за постигане на по-добро качество на картината. Добри резултати в условия на снимане на сцена с висок контраст се постигат чрез WDR.
EXIR EXtended InfraRed. EXIR технологията е разработка на Hikvision, която осигурява значително подобрение на картината в нощен режим чрез много по-равномерно разпределение на светлината, което я фокусира върху обектите, увеличена ефективност на IR с до 30%, значително увеличен обхват на нощното виждане и .
FPS Frames Per Second. Кадровата честота показва броя на заснетите изображения за 1 секунда. Характеристиката е особено важна при снимането на бързо движещи се обекти. За да не се получава размазване на на образите, такива обекти се снимат с по-висока кадрова честота (повече кадри за една секунда). За повечето обичайни ситуации при видеонаблюдението кадрова честота около 20-25 fps е напълно достатъчна. Трябва да се вземе предвид и, че заснемането на повече кадри в секунда означава и по-голям обем информация за запис върху твърдия диск.
HDCVI
High Definition Composite Video Interface. Технология разработена от Dahua с цел да се предостави възможност за пренос на (аналогов) видео сигнал с висока резолюция на големи разстояния (до 500м.) по коаксиален кабел. 
HLC High Light Compensation. Функцията компенсира силната светлина и намалява ефекта от "прегаряне" изображението. Много полезна при разпознаване на регистрационен номер на автомобил при включени фарове.
HDTVI High Definition Transport Video Interface. Технология разработена от Techpoint (въпреки, че по-често се свързва с Hikvision), която дава възможност за пренос на (аналогов) видеосигнал с резолюция 2 и повече Mpx на разстояния до 800м.
ICR Infrared Cut Removal. Филтър за светлината, който се намира между обектива на камерата и сензора. Използва се, за да може да се достави правилното количество светлина до сензора на камерата при дневен и нощен режим на снимане и да се получи качествено изображение.
IPC Internet Protocol Camera. Цифрова камера за видеонаблюдение, която изпраща и получава информация в мрежа.
IR Infrared. Инфрачервената светлина е невидима за човешкото око, но камерите за видеонаблюдение я използват (с дължина на вълната 850nm или 940nm), за да "виждат" при нулева осветеност.
IRE Мерна единица, която получава името си от Institute of Radio Engineers и обозначава нивото на сигнала. Камера, която предава видеосигнал с възможно най-голяма яркост и контраст би имала 100 IRE. Например, ако снимате бяла стена със 100 IRE, изображението ще се предаде на монитора точно в цвета на стената на живо. Ако камерата е с 50 IRE, сниманата стена от примера ще изглежда леко сива с половината си яркост и контраст.
IVS Intelligent Video Surveillance. IVS (интелигентно видеонаблюдение) е съвкупност от различни методи за видеообработка, чрез които се откриват предварително дефинирани събития в изображението - пресичане на линия, влизане в зона, откриване на човек, кола, предмет и т.н.
MBR Maximum Bit Rate. Определя промелива скорост на потока предавани данни, като задава горна максимална скорост. До голяма степен припокрива значението на VBR.
MP (Mpx) Megapixel. Буквално "милион пиксела". Показва броя пиксели, с които камерата заснема сцената. С колкото повече пиксели е заснета дадена картина (по-висока резолюция), толкова по-високо е качеството на изображението.
NVR Network Video Recorder. Мрежов видеорекордер - получава и съхранява информация от мрежови камери (IP камери).
PoE Power Over Ethernet. Стандарт за предаване на захранване по същия кабел (Ethernet), по който се предават и данните.
PTZ
Pan Tilt Zoom. Както подсказва името, този тип камери могат да се движат хоризонтално и вертикално, както и да приближават (zoom) обекти чрез моторизиран механизъм. Като цяло употребата им намалява заради високата им цена и навлизането на пазара на камери с много висока резолюция (4, 8, 12 и повече Mpx), но PTZ камерите все още се използват за някои специфични приложения.
ROI Region of Interest. Технология, която позволява да се изберат важните части от сниманото пространство и те да се предават и записват с по-високо качество (за сметка на небе или клоните на някое дърво например).
RTSP
Real Time Streaming Protocol. Протокол за поточно предаване на данни в реално време (на видео например), чрез който може да се наблюдава камерата с VLC плейър например.
Smart Codec
Кодеци за автоматично настройване на компресията, честота на кадрите и др. въз основа на сложността на сцена, за да се намали обема на данните, без загуба на качество на изображението.
Smart IR
Функцията позволява интелигентно управление на силата на инфраред светлината. Използва се като намали силата на светене за да се предотврати преекспонирането на близки обекти или пък увеличи инфраред светлината, ако обектите са далечни. Терминът може проста да описва възможността за бързо регулиране на експозицията.
SNR
Signal to Noise Ratio. Стойност, която показва съотношението между ефективния сигнал (видео сигнал) към шума, който се намира в този сигнал. Измерва се в dB (по-високите стойности означават по-добро качество на картината). Съотношение >50dB се приема за добро.
Static (IP Address)
Статичните IP адреси представляват ръчно зададен IP адрес на мрежовите устройства, като по този начин едно IP се запазва за конкретно устройство. За повечето мрежи за видеонаблюдение, присвояването на статични IP адреси е препоръчително.
Thermal
Термо камерите за видеонаблюдение използват инфрачервеното лъчение, което има всяко тяло с температура над абсолютната нула (-273,15 градуса по Целзий), за да създават образ. Те са в състояние да заснемат образ при неблагоприятни условия в наличието на пушек или мъгла.
UPS Uninterruptible Power Supply. UPS представлява резервна захранваща система, състояща се от батерия и инвертор, които подават захранване към уредите по време на прекъсване на захранването от основната електрическа мрежа.
Varifocal Lens
Варифокалните обективи позволяват регулиране на фокусното разстояние (ръчно или моторизирано). Фокусното разстояние на тези обективи се изписва като диапазон. Например 2.8-12mm. Варифокалните обективи предлагат гъвкавост, като позволяват настройване на зрителното поле на камерата според специфичната ситуация за различни обекти за наблюдение.
VBR
Variable Bit Rate. Определя променлива скорост на потока предавани данни (в определен диапазон), като запазва качеството на изображението. При по-малко наситени сцени се използват по-малко количество данни, а при наситени сцени с голям контраст и движение повече.
VMD (MD)
Video Motion Detection (Motion Detection). Засичане на движение в кадъра, чрез промяна анализ на променящите се пиксели. Функцията е изключително полезна, когато се използва за активация на запис, тъй като по-този начин се спестява съхраняването на голямо количество ненужна информация на твърдия диск. Недостатък е, че понякога засича шум в изображението и друга недействителна активност.
WDR Wide Dynamic Range. Широкият динамичен обхват при видеонаблюдението е от голямо значение при снимане на обекти с висок контраст (много тъмни и много светли места), за да се получи качествено изображение на картината. Камерата сравнява най-тъмната и най-светлата част от кадъра и комбинира няколко експозиции, за да получи добре изглеждащ образ.
Zoom ratio Коефициентът на увеличение на камерата за видеонаблюдение се формира като се раздели максималното ѝ фокусно разстояние на минималното. Например, варифокален обектив с фокусно разстояние 2.7-12мм ще има коефициент на увеличение 12 : 2,7  = 4,(4).
Бисквитките (cookies) ни помагат да подобряваме услугите си. Използвайки магазина, вие приемате употребата им. Молим Ви, да се запознаете и с нашата Политика за поверителност.