Навигация
Вашата количка

Гаранция

Всички продукти, които предлагаме, имат 2 години гаранция.

Ако за определен продукт е наличен по-дълъг гаранционен срок, това е посочено изрично на съответната страница на продукта. За някои продукти е възможно удължаване на стандартния гаранционен срок чрез допълнително заплащане. Срокът на гаранцията започва да тече от датата на закупуване.

Фирма Дианид ЕООД гарантира, че закупената техника е без производствени дефекти за периода на гаранцията. Препоръчително е да запазите документите за покупката (фактура и/или касова бележка) за периода на гаранцията, за да послужат при евентуална нужда от сервизиране на продукт. Дефекти на аксесоари като закрепващи елементи не се покриват от гаранцията.

В случай на дефект, настъпил в периода на гаранцията при условията на нормална употреба на продукта в съответствие с неговите характеристики, фирма Дианид има задължението да извърши ремонт или замяна на дефектирала част или на целия продукт за своя сметка. При замяна на продукт се осигурява функционален еквивалент на закупения продукт или по-добър. Ако продуктът е в гаранция, дефектиралите част стават собственост на фирма Дианид ЕООД.

Ремонтирани или заменени продукти получават допълнителна гаранция за срока, в който са били в сервиза на фирма Дианид.

Препоръчително е да се запазват оригиналните опаковки на продуктите за периода на гаранция, за да се осигури тяхното безопасно транспортиране в случай на необходимост от гаранционно обслужване. Фирма Дианид не носи отговорност за дефекти причинени при транспортирането на продукти.

Всички пратки, които изпращаме, са застраховани и така Вашите права са гарантирани! При приемане на продукт от куриер е важно да се убедите в неговата изправност и в случай на съмнение, трябва веднага да изискате съставянето на Констативен протокол. В противен случай искането Ви за гаранционен ремонт или подмяна на продукт няма да бъде уважено.

Продуктите се изпращат за гаранционен ремонт или подмяна до офис Еконт София Обеля 2, адрес: София кв. Обеля 2 бул. Ломско шосе №207, за фирма Дианид ЕООД.

Гаранционните продукти се приемат за ремонт или подмяна само, ако не са разглобявани или не е правен опит за ремонт или промяна на конструкцията им от лица извън сервизния център на фирма Дианид.

Ако рекламацията Ви се приеме за основателна, стоката ще бъде отремонтирана или заменена и ще Ви бъде изпратена на посочен адрес в едномесечен срок. В този случай транспортните разходи са за сметка на фирма Дианид.

Ако рекламацията Ви не е основателна, ще Ви бъде върната същата стока и транспортните разходи ще бъдат за Ваша сметка в двете посоки. В този случай стоката може да бъде ремонтирана извънгаранционно, като ще бъдете предварително информирани за цената на ремонта.

На продукти изпратени до друг офис на Еконт, различен от офис Еконт София Обеля 2, адрес: София кв. Обеля 2 бул. Ломско шосе №207, няма да бъдат поети транспортните разходи, без значение дали причината за рекламацията е основателна или не.

При замяна на твърд диск Дианид ЕООД няма задължение да възстановява или прехвърля данни или програми от оригиналният твърд диск на потребителя.

Софтуер

Вашият видеорекордер или IP камера са снабдени с предварително инсталиран софтуер. В случай, че имате някакви технически затруднения при използването на този софтуер, прегледайте техническите инструкции за експлоатация приложени към комплекта на устройството или потърсете информация на страницата на съответния продукт.

Случаи, при които отпада гаранцията

Гаранцията Ви става невалидна при следните повреди или действия:

- ремонт или модификация на устройството, извършени от собственика или от други лица извън сервиза на Дианид ЕООД

- серийните номера на компонентите или на продукта за премахнати или заличени

- гаранционните стикери са били разкъсани или подменени

- повреда от токов удар, природно бедствие, пожар, мълния, кражба, неправилна употреба, небрежна употреба, употреба в неподходящи за продукта условия

- неправилна инсталация или свързване

- употреба, която не съответства на експлоатационните условия на продукта

- не са спазени изискванията за околната среда

- неподходящо електрическо захранване

- липса на документ за покупко-продажба

- нарушена цялост на изделието

Сервизът ни не носи отговорност за загуба на програми, данни или информация (винаги се стараем да ги запазим, но не винаги е възможно).

Допълнителни съвети

Прочетете внимателно всички инструкции за безопасност, които се отнасят за продукта Ви

Поверете монтажа на системата си за видеонаблюдение на професионалист

Стандартният срок за отстраняване на гаранционни повреди е 30 дни, но винаги се стараем този срок да е значително по-кратък.

Бисквитките (cookies) ни помагат да подобряваме услугите си. Използвайки магазина, вие приемате употребата им. Молим Ви, да се запознаете и с нашата Политика за поверителност.