WDR - Wide Dynamic Range (широк динамичен обхват). Когато част от сцената (сниманата от камерата площ) е прекалено светла, а друга част прекалено тъмна, това създава проблем за експозицията на цялото изображение. Софтуера и хардуера на камерата ще опитат да направят едно изравнено изображение, в което много от детайлите ще се изгубят, тъй като ще бъдат допълнително затъмнени или изсветлени. Камерите, които разполагат с WDR функция балансират тези много ярки и много тъмни места, за да предадат едно ясно видимо изходно изображение.

Как се случва на практика подобряването на изображението? Камерите, поддържащи WDR функция заснемат 2 изображението с различна експозиция (камерите, които поддържат така наречения True WDR имат 2 отделни сензора, всеки от които заснема изображение с различна експозиция). Може да ги опишем като едно допълнително изсветлено (преекспонирано) изображение, което доставя необходимата детайлност в тъмните части на изображението и едно допълнително затъмнено (недоекспонирано), което дава детайлност в светлата част. Насложени едно върху друго тези две изображения съставят едно общо трето добре експонирано изображение. Камери с WDR функционалност са изключително подходящи за наблюдение на входове или вътрешни пространства с много прозорци, къде се създава много висок контраст между сцената вътре и отвън.

Как се измерва WDR? Динамичният обхват представлява съотношението между най-светлите и най-тъмните елементи в изображението измерено в dB (децибел). Имайте предвид, че всеки производител има собствен алгоритъм, по който определя динамичния обхват на камерите си и са възможни малки разминавания, ако се сравняват продукти от различни производители.

Какво означават стойностите? Като отправна точки можем да вземем човешкото зрение. Човешкото око използва динамичен обхват между 80dB и 110dB. При камерите с повишен динамичен обхват стойността е 120dB, а съществуват и камери с още по-широк обхват. На изображението долу може да видите как по-голяма стойност на WDR подобрява качеството на изображението при различни ситуации на осветеност на средата.

Изображение - security.panasonic.com

Какво е DWDR - това е по-евтин вариант за постигане на балансирано изображение, при който се използва само софтуерна компенсация. Този метод води до общо подобряване на динамичния обхват на изображението, но като цяло произвежда по-зърнесто изображение. От друга страна DWDR е значително по-евтин вариант за получаване на изображение с подобрен динамичен обхват.

Въпреки наличието на камери с Wide Dynamic Range функция винаги препоръчваме да помислите за по-оптимално позициониране на камерата. Помислете за това предварително. А възможно ли е да поставите допълнително осветление, което да компенсира тъмните петна в пространството? Имайте предвид - независимо от посочените dB стойности, качеството на изходното изображение може да варират в зависимост от сложността и скоростта на движението в сцената.

Какви други възможности има за подобряване на изображението чрез компенсация на експозицията, прочетете в статията ни тук.