Начинът на предаване на видеото има голямо значение както за качеството, така и за натоварването на мрежата. Изборът на кодек за компресиране на данните е важен, но за добро или за лошо нещата не опират само до него. За оптималното предаване на данни трябва да се определи как видеопотокът да интерпретира промените в сложността на сцената. Трите основни режима при предаване на данните са VBR, MBR и CBR?

Какво означават съкращенията?

(Значението на тези още много други съкращение в областта на видеонаблюдението може да проверите в нашия речник)

VBR или Variable Bit Rate определя променлива скорост на предаване на данните и позволява честотната лента да варира, поддържайки постоянно качество на видео изображението.

MBR или Maximum Bit Rate определя максимално допустимата скорост на предаване на данни, позволявайки честотната лента да варира, но само до тази скорост.

CBR или Constant Bit Rate задава постоянна скорост на предаване на данни и има за цел максимално да улесни предвидимостта на капацитета на честотната лента, като подава еднакво количество данни, като при този режим качеството на видео изображението може да варира.

В такъв случай как да определите кой режим е подходящ за Вашите нужди? 

Определете сложността на сцената, която снимате

Какво имаме предвид. Взимаме за пример камера с резолюция 1MP. Ако насочите камерата към бяла стена и снимате, това може да се определи като много проста сцена. За заснемането на видео с относително добро качество на тази проста сцена с 30 кадъра в секунда ще имате нужда от честотна лента със скорост около 200Kb/s (килобита в секунда). Ако преместите обаче същата тази камера със същите настройки и започнете да снимате близкото кръстовище, най-вероятно ще имате нужда от 20 пъти по-голяма честотна лента, за да поддържате същото относително добро качество на картината, като в примера с бялата стена. Сложността на заснетата сцена определя количеството данни, необходими за поддържане на качествено изображение. Това е нещо, което винаги ще бъде поставено по този начин, без значение какъв е и колко добре се представя кодекът, който използвате.

Предизвикателството

На практика предизвикателството при избора на режим за предаване на данните е, че сцената може да се променя в течение на времето и то значително дори в рамките на 1 час. Ако зададете прекалено ниска скорост на потока данни, рискувате да получите изображение с лошо качество в най-неподходящ момент. От друга страна, ако използвате твърде висока скорост ще запълвате излишно бързо капацитета за съхранение на твърдия диск. Разбира се, нещата са много комплексни, но искаме да обърнем внимание на базата, върху която да стъпите, когато преминавате през всички възможности за настройка, които Ви дават съвременните устройства за видеонаблюдение.

И, за да бъде предизвикателството максимално голямо можем да кажем, че всички производители имат различни настройки по подразбиране както за режимите на кодиране, така и за скоростта на предаване на данните. Имайте предвид и, че два модела камери от различни производители, при абсолютно еднакви настройки на показателите и еднаква резолюция, могат да покажат драстични разлики в честотната си лента.  Терминологията също може да се различава при различните производители и да не откриете в настройките на камерата си VBR, MBR и CBR, което също може да доведе до объркване.

Препоръка (в голяма част от случаите)

Използвайте настройката MBR. Възможно е да я откриете и като лимитиран VBR. В редица тестове MBR показва отлични резултати в сравнение с CBR, като намалява използваното количество данни с до 70%. Икономията идва от моментите, в които сниманата сцена остане проста. В тези моменти MBR намалява значително използваните данни за разлика от CBR, при който скоростта им е фиксирана.

В сравнение с VBR, MBR дава икономия на данни с до 50%. Как се постига това. Разбира се, чрез поставяне на лимит на използваните данни. Това е особено ценно при снимането в нощен режим, тъй като шумът в изображението при нощен режим се превръща в голямо количество (непотребна) информация, която обаче при VBR настройката се предава в целия си обем. Бързаме да Ви успокоим, че с MBR настройката няма как да загубите качеството на изображението в нощен режим, тъй като така или иначе в тъмните сцени има много по-малко детайли. MBR в комбинация с умни кодеци (smart codec) за компресиране на данните е много вероятно да доведе до перфектния баланс между качество на изображението и количество на използваните данни за постигане на това качество.

Какво представляват интелигентните кодеци?

Този тип кодеци за компресиране станаха популярни през последните години и са налични във все повече модели камери. Те използват променлива компресия, в зависимост от заснетата сцена. На практика се използва похват, при който статичната част от изображението се компресира значително, а за движещите се обекти се използва по-малка компресия. Също така могат да намалят кадровата честота, когато изображението остане статично и да я увеличат, когато има по-голяма динамика в кадрите.

Тъй като "природата" на умните кодеци е да променят компресията, кадровата честото и още други настройки, те изискват употребата си в комбинация с VBR или MBR. Повечето камери дори автоматично избират VBR при избор на умни кодеци.

Камери с CBR

Ако сте избрали нови камери за видеонаблюдение през последните 1-2 години, най-вероятно се радвате на по-пълен набор от настройки за избор на типа предаване на данни. Възможно е обаче и да се сблъскате с устройства, които разполагат само със CBR опция. Обичайно, при подобно обстоятелство производителите задава настройка по подразбиране с високо ниво на скоростта на предаваните данни. Това ще Ви осигури добро качество на изображението, но от друга страна ще "запуши" честотната лента на мрежата и ще записва ненужно голямо количество данни върху дисковете. Тук единствения правилен подход е да тествате поне 24 часа с дадена стойност на CBR и когато сте удовлетворени от резултата да използвате тази стойност.