Какво трябва да осигурява системата за сигурност в едно училищно превозно средство?

  • Система за анализ на поведението на водача.
  • Пълно покритие на видеонаблюдението на вътрешната и външната част на автобуса
  • Анализ на поведението на учениците и осигуряване на тяхната безопасност до пристигането в училище и обратно до дома

Качване в автобуса

Когато ученикът използва персоналната си карта, за да се качи в автобуса, системата за сигурност ще регистрира присъствието му. В това време родителите могат да получат SMS известие, че детето им вече пътува.

Безопасност на децата след пристигане

Ако превозното средство бъде паркирано и двигателят изключен, може да се случи така, че някое дете да остане в автобуса по някаква причина - заспиване или друго. В такива ситуации системата за сигурност трябва да бъде в състояние да разпознае присъствието и да сигнализира към служителите, които отговарят за наблюдението.

Известие при отклонение от маршрута

Маршрутите, по които пътува превозното средство трябва да бъдат предварително зададени в настройките на системата за безопасност и при всяко отклонение мобилното записващо устройство (NVR) да бъде в състояние да извести контролния център чрез алармено съобщение.

GPS проследяване в реално време

Тази система ще позволи локализацията в реално време на всеки автобус върху картата в центъра за наблюдение, като в същото време ще може да отчита и скоростта на движение, което от особена важност за безопасността.

GPS история

Благодарение на записите от GPS системата, трябва да разполагате с възможност за преглед на маршрутите за конкретен период от време. Това включва също и записи за скоростта на движение.

Анализ на поведението на водача

Безопасността на децата е от първостепенно значение, затова поведение на водача, което е извън правилата за движение е недопустимо. Неспазването на правилата за движение може да бъде открито от система с изкуствен интелект, а контролният център да бъде известен за такива действия мигновено. Двупосочната връзка с шофьора на автобуса е задължителна в такива ситуации.

Свържете се с нас, ако проявявате интерес към подобна система за безопасност.