Видеонаблюдението отдавна е критично важен компонент от всяка система за сигурност. Използването на видеозаписите от системата може да бъде изключително полезно за развитието на бизнеса Ви - замисляли ли сте се за това.

Системите за видеонаблюдение събират изключително много данни всеки ден и всеки разумен собственик на бизнес има възможност да ги иzползва, за да увеличи приходите си. Въз основа на данните, събрани чрез технологии за наблюдение, става все по-възможно да се предприемат информирани действия, основани на анализа на информация.

Пазарът предлага иновативни технологии за видеонаблюдение, а потребителите очакват технологията да защитава и оптимизира бизнеса им. Въпрос на инвестиция и правилно изпълнение е да се постигне оптимизация на системата за сигурност и експлоатация на съораженията.

Доставка и монтаж на видеонаблюдение от Дианид

Актуализация на системата

Когато става въпрос за ъпдейт на вече остарели технологии може да изглежда елементарна и дори очевидна стъпка. Въпреки това, много системи за видеонаблюдение все още разчитат на по-прости системи, каквито са например аналоговите. Помислете над това: 30 камери (напълно нормален брой за един средно голям обект) ще запишат 21 600 часа видео за период от 24 часа, в продължение на 30 дни. Огромно количество данни, които може да са напълно безполезни с една "традиционно" използвана система за видеонаблюдение. Налице са много възможности за ползване на тези данни и увеличаване на възвращаемостта на инвестицията чрез подобряване на работния процес и повишено ниво на сигурност. Актуализирането на остарялата техника за видеонаблюдение е първата стъпка към отключването на потенциала за интеграция и анализ.

Системна интеграция

След като системата за видеонаблюдение е актуализирана, може да се премине към интеграцията ѝ с други системи в обекта и подобрение на ежедневните операции. Да вземем за пример осветителната система.  Има няколко начина, чрез които осветлението и видеонаблюдението могат да работят по-добре заедно. Осветлението с LED ще намали сметките Ви за електричество, а употребата на сензори за движение ще подобри значително изображението на камерите за видеонаблюдение през тъмната части от денонощието.

Анализ, сигурност

Възможността да се анализират безброй часове видеозаписи по интелигентен начин напълно променя правилата на играта. Възможността да се дефинират параметри за търсене и преглеждане на кадри, използвайки филтри като например пол или цвят на облеклото може да спести десетки часове разглеждане на кадри.

Чрез интегриране на система за анализ и контрол на достъпа, можете да обучите системата си на модели, които са норма за поведението на клиентите в обекта и ако система открие отклонение от нормалното поведение, да Ви извести своевременно.

Сигурността никога не е била единствената възможност, която дава видеонаблюдението. Някои от най-важните приложения на системите за видеонаблюдение всъщност са свързани с увеличаване на продажбите. Чрез приоритизиране на нуждите и изискванията за конкретната ситуация, системата за видеонаблюдение може да осигури значителна възвращаемост на инвестицията под формата на ценни данни.