Мрежовите (IP) камери са самостоятелни устройства, до които може да се осъществи достъп чрез IP адреса на камерата. В случая съкращението IP идва от Internet Protocol (за разлика от степените на прахо и влагозащита, описани също с IP код, но при тях съкращението идва от International Protection marking).

Нужният софтуер за управление и настройки на IP камерата е записан в малка памет, вградена в самата камера. IP камерите са точно като всеки друг компютър или смарт устройство, достъпно онлайн. IP камерите използват UTP или FTP мрежови кабели за връзка с останалото мрежово оборудване. В някои случаи (когато IP камерата го позволява), освен данните за видео изображението и подаваните команди, по същия мрежов кабел се предава и захранването на камерата. В този случай камерата използва POE превключвател (Power Over Ethernet).

Можете да свържете една или няколко IP камери във вашата мрежа ако решите. Всяка IP камера ще има (трябва има, за да работи системата правилно) собствен адрес и специфични настройки, които могат да бъдат разглеждани или управлявани индивидуално, като изберете IP адреса на всяка камера.

Вижте нашите предложения за IP камери за видеонаблюдение