Безжичните камери за видеонаблюдение често са примамливо решение, когато обмисляте закупуването на нова система за видеонаблюдение - намаляването на окабеляването дава по-голяма гъвкавост при монтажа. Важно е да напомним, че дори при безжичното предаване на данни от камерата към записващото устройство (WIFI), не отпада необходимостта от наличие на захранване за камерата. Тук съществува възможност за монтаж на WIFI камера на батерии (захранвани от соларна система), но при евентуален продължителен период без достатъчно слънчева светлина е възможно да изгубите сигнала от камерата.

Препоръчително е, ако се спрете на този вид камери, да ги използвате за по-малки системи, които охраняват сравнително малки зони. По този начин няма да се стигне до проблем с претоварване на честотната лента. За покриване на по-големе площи и изграждане на по-голяма WIFI система за видеонаблюдение ще е необходимо да използвате и WIFI точки за достъп с по-мощни антени, с които да усилвате сигнала. Тук трябва да споменем и, че някои WIFI камери предлагат възможност увеличаване на покритието на WIFI мрежата, като се използват и като точки за достъп.

При изграждане на система за наблюдение между две съседни сгради, безжичната мрежа ще бъде незаменима.