Как AcuSense помага?

AcuSense използва алгоритми с изкуствен интелект, които подобряват точността на разпознаване на хора, превозни средства и други предмети и многократно увеличават продуктивността на системата за видеонаблюдение. Това включва и огромно улеснение при търсене на събития в записите от камерите, както и свеждане до минимум на грешните алармени известия, които получавате. Това прави камерите и записващите устройства, които използват технологията, изключително подходящи за употреба в домове, фабрики / цехове, магазини, складове, паркинги и т.н.

Фокусирайте се върху наистина важното

Без преглед на стотици записи

По-точни алармени съобщения

Охранявайте важните зони

Алармени сигнали в реално време

Алармена светлина и високоговорител

Част от камерите, които използват AcuSense технологията за оборудвани с вградена алармена светлина и високоговорител, които имат силно превантивно въздействие над нежеланите посетители.

За обобщение

Всъщност AcuSense е едно логично продължение в технологичното развитието и прецизността на системите за видеонаблюдението Hikvision, което увеличава ефективността чрез много точно разпознаване и анализ на различни обекти. Това спестява много ресурси - дискови масиви, човешка работа за преглеждане на записи, както и много фалшиви повиквания към охранителните фирми. Убедете се сами в удобството от употребата на интелигентна технология на водещата световна компания в областта на видеонаблюдението Hikvision.

Прочетете повече за WizSense технологията на Dahua.