Разпознаването на движение от камерите за видеонаблюдение е една от най-полезните функции, които някога са били възможни. Чували сте сигнализацията на някоя метростанция, която предупреждава да не се преминава ограничителната линия на перона. В тази система главно участие има камера с детекция за движение.

Какви технологии за засичане на движението се използват?

В миналото най-често за засичане на движение, се използваха PIR сензори (същите сензори, които се използват и при прожекторите за осветление), които да задействат камерата, когато бъде засечено движение. Във времето на най-бързото технологично развитие, функцията за разпознаване на движение е предадена на софтуера. Той анализира непрекъснато кадрите, които камерата заснема и отчита наличието или липсата на разлика във всеки кадър. Когато бъде установена разлика по предварително зададени критерии, програмата дава сигнал за засечено движение и спрямо него се предприема последващо действие. То може да бъде изпращане на сигнал до алармена система, включване на запис, активиране на оповестителна система и т.н.

Наистина много полезна опция за наблюдение при засичане на движение е възможността да се избере само част сниманото поле. По този начин, ако изберете една малка линия от целия кадър, при пресичането на която да се задейства алармено събитие. Всички предлагани IP камери от Дианид предоставят възможност за засичане на движение.