Поддръжката на двойния стрийминг (поток данни) ви позволява да се възползвате от два различни потока данни, идващи от IP камерата. Единият потокът може да бъде видео с висока разделителна способност, който да използвате за записите и локално наблюдение на камерата, докато другият поток може да бъде с по-ниска резолюция, който да използвате за отдалечен (през телефон, таблет) преглед на камерите на живо.

Това дава възможност за отдалечено наблюдение на повече камери на живо, без да се допуска насичане на картината, тъй като се използват по-малко данни за създаване на изображението. Настройването на двата потока данни може да стане през настройките на самата камера (свързана с компютър) или през настройките на NVR устройството.

Към предложенията ни за видеонаблюдение