NVR е съкращение от Network Video Recorder. С устройството можете да записвате на харддиск данните от видеокамерите, да преглеждате записи. Можете да достъпвате устройството и чрез мобилно приложение, за да гледате на живо видеокамерите или да преглеждате записите. В зависимост от модела NVR дава възможност за свързване на 2, 4, 8, 16 и т.н., IP камери.

За да свържете по-голям брой от една IP видеокамера към Вашето NVR устройство, е необходимо да свържете IP камерите и NVR към суич (мрежов комутатор) със съответния брой портове. Важно условие за безпроблемната работа на цялата системата е, при свързване на IP видеокамерите, всяка камера да бъде настроена с различен IP адрес (по подразбиране всички камери пристигат с еднакъв IP адрес - най-често е 192.168.1.10).

Вижте едно от нашите топ предложения за 8 канален NVR.