Един кабел с две приложения - това е, което PoE (Power over Ethernet) може да прави най-добре - предоставя удобство. PoE технологията позволява мрежовите кабели не само да пренасят данни, но и да доставят захранване на различни мрежови устройства. Преди PoE технологията, за да захраните едно IP устройство (тук съзнателно не споменаваме само IP камерите, защото PoE технологията се използва и при други цифрови устройства), бяха необходими два отделни кабела - един, който да пренася данните и още един, който да се достави захранване до крайното устройство. Това монтиране на две кабелни трасета най-често означава повече неудобство и оскъпяване при монтажа. Комбинацията от 2 към едно стана възможна с появата на PoE технологията.

Освен, че позволява по-бърза инсталация на системата, PoE технологията намалява значително разходите. Като всяка полезна технология, PoE също постоянно се развива в отговор на нарастващите изисквания на новите технологии и приложения. PoE стандартът се класифицира по класове, а устройствата, които използват тази технология се категоризират по тип в зависимост от изискванията си за мощност. Разликата между PoE "типове" и "класове", може да доведе до объркване.

IEEE PoE стандартите осигуряват правилната комуникация между оборудването, което осигурява захранването (PSE) и захранваното устройство (PD). PSE устройства са PoE суичовете например. PD устройствата са IP PoE камерите.

PoE типове и свързаните с тях стандарти

Тип 1

Стандарт: IEEE 802.3af

Максимална мощност на порт: 15.4W (до 12.95W на устройство)

Стандартът се използва за захранване на устройства с по-ниска консумация като VoIP телефони, сензори, WIFI точки за достъп, статични камери за видеонаблюдение. Две от двойките медни жички в мрежовия кабел се използват за пренос на захранване.

Тип 2

Стандарт: IEEE 802.3at

Популярен още като: PoE +, PoE Plus

Максимална мощност на порт: 30W (до 25.5W на устройство)

PoE тип 2 позволява захранване на устройства, които имат нужда от по-голяма мощност на захранването. Стандартът е съвместим и с устройства, които поддържат само PoE тип 1. Две от двойките медни жички в мрежовия кабел се използват за пренос на захранване. Стандартът IEEE 802.3at се използва най-често при устройства като PTZ камери, по-мощни WIFI точки за достъп, биометрични сензори и др.

Тип 3

Стандарт: IEEE 802.3bt

Популярен още като: 4P PoE, PoE++, UPOE

Максимална мощност на порт: 60W (до 51W на устройство)

Характерното тук е, че захранването протича по всичките 4 двойки в мрежовия кабел. PoE тип 3 се използва с устройства в системите за видеоконференции, както и такива за управление на умни сгради.

Тип 4

Стандарт: IEEE 802.3bt

Популярен още като: Higher-power PoE

Максимална мощност на порт: 100W (до 71W на устройство)

Последният въведен стандарт (към момента). Нарастващите изисквания от захранване за мрежовите устройства тласкат към необходимостта от по-голяма мощност, която да се доставя по мрежовото окабеляване. PoE тип 4 стандартът може да се използва захранване на устройства като лаптопи и смарт телевизори. Също както при тип 3, PoE тип 4 използва всичките 4 двойки в мрежовия кабел за пренос на захранване.

Надяваме се, че сме допринесли поне малко за по-доброто разбиране на стандартите при PoE захранването, тъй като тази развиваща се технология, като всяка полезна такава, вероятно ще продължи да разширява сферите си на употреба в нашето ежедневие.