Ако сравняваме камерите за видеонаблюдение с останалите модерни устройства, може да достигнем до извода, че те са стари. Разбира се, в тази непрекъснато развиваща се индустрия "стари" може да звучи като нелепо определение, но тук имаме предвид, че охранителни камери и системи за видеонаблюдение съществуват в някаква форма още преди света да стане толкова глобално свързан чрез интернет. Така че, за разлика от другите смарт технологии, с които разполагаме ежедневно, видеонаблюдението беше поставено в ситуация да се развива и същевременно да се адаптира към новата ера на глобална свързаност, в която за съжаление място намират и много опасности, касаещи сигурността ни. Ето защо е било изключително необходимо да се актуализират и модернизират наличните системи, за да бъдат в крак с новите кибер заплахи. Днешните камери за видеонаблюдение определено отговарят на предизвикателствата за сигурност, но както при абсолютно всички свързани с мрежата устройства няма 100% сигурност. Това означава, че всички крайни потребителите на трябва да вземат мерки и да подхождат с разбиране, за да не стават жертва на атаки в мрежата.

NVR, DVR заплахи

CCTV - Closed Circuit TeleVision. Точно като такава система започва развитието си видеонаблюдението - затворена система. Проверете значението на това и още много други съкращение във видеонаблюдението, като отворите нашия Речник на съкращения / термини във видеонаблюдението. Може би тази затвореност на системата я правеше наистина толкова сигурна - уязвима единствено на атаки с взлом.  По очевидни причини използването на затворена система в този дигитално свързан свят не звучи приемливо. За съжаление свързването на различни системи, базирани на NVR и DVR, които преди това бяха крепости на сигурността, отвори някои "дупки", запълването на които отне много време на производителите на системи за видеонаблюдение. Все още различни независими проучвания показват, че DVR системите са в челото, като най-атакувани, следвани от хибридните и IP (NVR базираните системи).

Как най-често се случват атаките към системата за видеонаблюдение?

Атаката обикновено идва ненадейно, чрез фишинг e-mail, чрез който хакерите установяват връзка с локалната мрежа (рутера) на потребителя. Имайте предвид, че всеки, който има достъп до локалната ви мрежа може да има достъп и до останалите устройства, които са свързани в мрежата. Такива устройства са и камерите за видеонаблюдение и записващите устройства (NVR, DVR).

Не пропускайте да се уверите, че устройствата, които използвате за видеонаблюдение използват криптиране на данните, които предават по мрежата.