Какво означават IK степените на защита?

IK защитата показва издръжливостта на камерата на удар или каква сила може да поеме, без да се наруши външния ѝ вид и качеството на нейната работа. Обикновено наричаме камери, които притежават такава защита вандалоустойчиви. IK защитата се отбелязва с числа от 00 до 10, като степен на защита IK10 е най-високата възможна.

IK степените на защита са пряко свързани с количеството енергия в джаули (J), която може да понесе камерата, преди да получи счупване. Ако камерата е със степен на защита IK10, това означава, че може да понесе удар със сила равна на 20 джаула. Това е приблизително силата, която изпитва камерата, ако е подложена на удар от предмет с тегло 5 килограма, пуснат от 40см. височина.

Ако това не ви се струва много, то в крайна сметка сте прави. За сравнение можем да дадем силата на удар с юмрук, която може да бъде 30 или дори повече джаула. Правим това сравнение, за да дадем яснота, че въпреки удароустойчивостта на камерата, тя не е неразрушима. Ще бъде значително по-трудно тя да се счупи, но, ако някой иска да го направи, не е невъзможно. И още нещо. Това, че камерата е със защита IK10 не означава, че най-силният удар, който може да понесе е със сила 20 джаула. По-скоро означава, че камерата е била подложена на редица тестове за издръжливост в контролирана среда и ги е преминала успешно, а един от тестовете е удар с 5 килограмов предмет, пуснат от височина 40см. върху камерата.

Таблицата долу показва през какъв тест трябва да премине камера без да има щети по нея, за да получи IK степен на защита. Срещу съответната IK удароустойчивост можете да видите теглото на предмета и от каква височина се пуска върху камерата при контролираните тестове.

IKТегло на предмета (кг)Височина на пускане на предмета (см)
0000
010,236
020,238
030,2314
040,2320
050,2328
060,2340
070,4540
081,6830
095,0020
105,0040

Трябва ли да избера вандалоустойчива камера? Всъщност това на практика се налага рядко. Такива случаи биха били, ако се налага да инсталирате камерата на ниско място, наблюдавате игрище, където може да бъде ударена или знаете, че районът е с повишена престъпност. Но при всички положение, ако имате интерес към удароустойчива камера, препоръчваме да изберете такава със степен на защита IK10.