Как се използва DORI в системите за видеонаблюдение?

DORI в областта на видеонаблюдението е съкращение на Detection, Observation, Recognition, Identification - Откриване, Наблюдение, Разпознаване, Идентифициране.

Откриване

"Фазата" на откриване, позволява ясно да се определи дали в заснето изображение има лице или превозно средство.

Наблюдение

Позволява да се определят характерни за индивида подробности като облекло и същевременно може да се прегледа и случващото около него.

Разпознаване

С голяма точност може да се определи дали заснетият индивид прилича на някой, който е забелязван преди време.

Идентифициране

Позволява идентифициране на дадено лице без никакво съмнение.

IEC EN62676-4: 2015

Всъщност международният стандарт IEC EN62676-4: 2015 определя различните нива на детайлност за откриване, наблюдение, разпознаване и идентифициране при камерите за видеонаблюдение при наличие на дневна светлина. Като стандартна мерна единица е прието да се използва ppm (pixels per meter) пиксела на метър или ppf (pixels per foot) пиксела на фут. За покриване на посечения по-горе стандарт е необходимо камерата да отговаря на следните параметри: 
откриване (25 ppm), наблюдение (62 ppm), разпознаване (125 ppm), идентификация (250 ppm). Използвайки стойностите пиксели на метър е възможно да се направи оценка на комбинацията обектив/сензор и съответно да се провери дали камерата ще осигури нужната производителност за избраното приложението.

DORI резултати

4 Mpx

DORI разстояние2,8 мм3,6 мм6,00 мм
Откриване43 м.80 м.120 м.
Наблюдение17 м.32 м.48 м.
Разпознаване9 м.16 м.24 м.
Идентифициране4 м.8 м.12 м.

8 Mpx (за сравнение)

DORI разстояние2,8 мм
Откриване69 м.
Наблюдение28 м.
Разпознаване14 м.
Идентифициране7 м.