В следващите редове ще отговорим на един от често задаваните въпроси, а именно - дали може да наблюдавате и записвате IP камерите си без NVR. 

Веднага искаме да уточним, че в случая става дума за наблюдение и запис на IP камери само в локална мрежа. Т.е. статията не описва възможностите за отдалечено наблюдение на Вашите охранителни камери.

Няма да се задълбочаваме в описание на това какво означава "локална мрежа". Най-общо казано, локалната мрежа във всеки дом се състои от устройствата свързани към интернет рутера. 

След като сте получили Вашите IP камери трябва да ги свържете към локалната си мрежа. За целта може да е необходимо да промените временно мрежовите настройки на Вашият компютър.

Свържете чрез мрежов кабел IP камерата директно към мрежовата карта на компютъра. Сега трябва да направите някои настройки на мрежата, за да успеете да свържете камерата към компютъра. Мрежовите настройки ще откриете в "Контрол панел". 

Изберете настройката Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). IP камерите, които предлагаме по подразбиране са с IP адрес 192.168.1.10. За да можете да се свържете с такава камера, е необходимо да настроите компютъра си, за работа в същата подмрежа. Затова трябва ръчно да настроите IP адреса на компютъра си. Изберете настройката "Използвай следния IP адрес". Тук трябва да въведете IP адрес от типа 192.168.1.1 (2 или 3 или 4 и т.н., без 10, тъй като 10 е адресът на IP камерата). В полетата Subnet mask и Default gateway може да въведете 192.168.1.1.

Сега компютърът и IP камерата трябва да "говорят" на един език. За да достъпите настройките на камерата, трябва да използвате Internet explorer. 

В адресната лента въведете IP адреса на камерата. Ще се отвори подобен прозорец, като трябва да позволите използването на ActiveX.

В горният десен ъгъл изберете подходящ език. Потребителското име по подразбиране на камерите е admin, а полето за парола е празно. Силно препоръчително е след началното влизане в настройките на камерата да промените тези данни.

Сега вече вероятно имате достъп до камерата и нейните настройки. От навигацията изберете DeviceCfg и от там Network. Тук трябва да въведете настройките за камерата спрямо локалната си мрежа. Т.е. трябва да разберете какви адреси "раздава" рутера и да изберете подходящ адрес в същата подмрежа за камерата си. В зависимост от това колко IP камери искате да свържете, трябва да им настроите различни IP адреси. В статията ни "Свързване на IP камера за видеонаблюдение към NVR" можете да прочетете още за настройването на IP камерите.

След като сте настроили и записали промените по адреса на IP камерата, можете да върнете мрежовите настройки на компютъра си по подразбиране - да приема автоматично настройки от мрежата. Включете IP камерата и компютъра към рутера.

Програма за видеонаблюдение през интернет

Можете да изтеглите безплатният софтуер, който да използвате за наблюдение и запис локално на хард диска си от тук.

За да добавите камерата за наблюдение към CMS, трябва да създадете нова област за наблюдение и към нея да добавите устройството. Това може да се случи като изберете в долния десен ъгъл "Система", след което от настройките на система изберете "Мениджър на устройства".

В така създадената област (add area) вече можете да добавите устройство (add device). Можете да откриете IP камерата чрез бутона IP Search, след което да я добавите в зоната или да я добавите ръчно чрез IP адреса ѝ и потребителското име и парола, което използва.

Сега вече можете да добавите камерата към някой от прозорците за наблюдение като просто я завлачите с мишката към прозореца. 

За да започнете да записвате видеото на хард диска си, натиснете с десен бутон върху полето на камерата, която добавихте преди малко и изберете Local Record. За да спрете записа, отново натиснете с десен бутон върху полето и махнете отметката от Local Record.

За допълнителни настройки за времето и мястото на записите, изберете System > Local Gonfig.

Разгледайте и предложенията ни за едни от най-разпространените приложения за видеонаблюдение през телефон, които също са абсолютно безплатни.