Пропускателната възможност е основен проблем за всяка мрежа и разбира се мрежата на една система за видеонаблюдение не прави изключение. Вероятно вече сте се замисляли, че предаването на видео по мрежата може да я натовари значително, но дали сте се замислили какви са параметрите, които влияят на този товар. Тук може да отбележим, че всъщност голямата стъпка, която бе направена в последните години в тази сфера е свързана именно с оптимизиране на процеса по пренос на данни и ограничаването на обема им без това да се отрази негативно на качеството на предаваната картина. Повече за компресията и модерните методи за кодиране и декодиране на информацията може да прочетете в статията ни "Компресия при видеонаблюдението. Какво означава H.264 и H.265?"

Какво означава Bandwidth?

Терминът Bandwidth описва количеството информация, което може да бъде предадено през дадена мрежа. Мерната единица за него е битове за една секунда или в случаите, когато bandwidth е по-голямо число се използва кило или мегабит в секунда.

Какви методи за намаляване на използваната честотна лента могат да бъдат използвани?

Работа в готовност без изпращане на данни

Колкото и елементарно да звучи, това спестява огромно количество данни в мрежата. Когато камерата не е "извикана" за наблюдение, не е необходимо тя да предава данни. Разбира се тук става дума само за прегледите в реално време. Ако камерата трябва да бъде записвана постоянно, тя ще изпраща информация до сървъра или записващото устройство.

Мултиплекс

Това е много умна техника за използване на честотната лента, която позволява един и същ поток данни да се използва от неограничен брой потребители вместо да се отваря нова връзка за всеки поотделно.

Предаване на данни при движение

Голямата част от камерите вече разполагат с функция за засичане на движение. Всъщност, когато няма движение в кадъра, камера изпраща до сървъра минимално количество данни, но когато бъде разпознато движение се задейства записа с максималното зададено качество на картината.

Облачна услуга за видеонаблюдение или "хибриден облак"

Видеонаблюдението се променя и все повече потребители преместват системата си за видеонаблюдение "в облака". Разликата между традиционната система за видеонаблюдение и облачната се състои в това, базираните на облачна услуга системи предават данни директно към отдалечения сървър ("облака"). Това много улеснява наблюдението от разстояние отвсякъде и от всяко устройство. Проблемите при този вид системи могат да настъпят при прекъсване на връзката или претоварването ѝ. Това е причината хибридните системи да бъдат с толкова голяма популярност. Всъщност те предлагат всички предимства на облачната услуга, но съхраняват данните и локално, в някои случаи и в паметта на камерата. Така при прекъсване в мрежата ще разполагате със запис, а при възстановяването ѝ информацията се прехвърля автоматично към сървъра от локалното записващо устройство.

Колко данни използва една камера?

За съжаление този въпрос няма един отговор. Дори използването на един и същ модел камера в различни ситуации ще покаже различни резултати, а те зависят много от настройки като използваната резолюция и броя кадри в секунда. Освен това заснеманата сцена също играе голяма роля - колкото повече контраст и движение има в сцената, толкова повече информация съдържа тя и съответно е необходим по-голям капацитет от данни за пренос.

Изчислете капацитета на мрежата си за видеонаблюдение

Bandwidth калкулатор

Имайте предвид, че (както казахме по-рано) честотната лента няма как да се определи с идеална точност заради променливите условия при различните обекти на снимане.


Влияе ли системата за видеонаблюдение на интернет връзката?

При внимателно конфигуриране, една домашна система за видеонаблюдение с до 16 камери няма да окаже влияние на интернет свързаността Ви. Разбира се, при големи системи няма как да не започне да се отразява, затова планирайте внимателно.

Кои са основните фактори за по-гоямото натоварване на мрежата?

Главно това са използваната компресия за изображенията, сложността на сниманата сцена, използваната резолюция и броя на кадрите в секунда.